0919170940

Từ buổi sơ khai mới thành lập đến nay, Lê Gia Phúc vẫn giữ vững 6 giá trị cốt lõi của mình như một niềm tin vững chắc để cả một tổ chức cùng quyết tâm thực hiện

6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA LÊ GIA PHÚC:

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH THEO CHUẨN NHẬT BẢN:  Các công trình do Lê Gia Phúc thực đã được đánh giá là mang đến một chất lương vượt trội, với chi phí vận hành, bảo trì tiết kiệm.

Trong quá trình thi công chuẩn mực của công ty Lê Gia Phúc vượt xa hơn yêu cầu pháp lý của tiêu chuẩn hiện hành để mang đến một môi trường làm việc không tai nạn, công trường ngăn nắp ngọn gàng.

CHI PHÍ TIẾT KIỆM:  Nhờ áp dụng hệ thống quản trị theo mô hình PMS, chi phí vận hành và hao hụt vật tư được giảm thiểu, Lê Gia Phúc đã mang đến cho khách hàng những công trình với giá trị mang về vượt xa chi phí bỏ ra.

CẢI TIẾN VÀ ĐỔI MỚI:  Lê Gia Phúc luôn theo đuổi các ý tưởng sáng tạo để cao nghiệp vụ và chất lương công trình, khuyến kích nhân viên đưa ra sáng kiến và chọn sáng kiến tốt nhất.

TRAO QUYỀN:  Nhân viên luôn được khuyến kích đưa ra quan điểm và chính kiến của mình và thông qua một môi trường bảo bọc lổi, một quy trình rõ ràng để trao quyền cho nhân viên và dẫn dắt ra quyết định.

TRÁCH NHIỆM & TẬN TÂM:  Lê Gia phúc luôn phục vụ khách hàng với tinh thần dám chịu trách và tận tâm cao. Mổi nhân viên Lê Gia Phúc luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc củng là trách nhiệm của mình đối với khách hàng

TRUNG THỰC, ĐÚNG HẸN & GIAO TIẾP RÕ RÀNG:  Lê Gia Phúc và nhân viên của mình luôn hành động theo theo tiêu chí “nói đi đôi với làm”. Mọi nghiệp vụ, quy trình, biện pháp thi công, chủng loại vật tư đều được giải thích và trình duyệt cho khách hàng trước áp dụng trong công việc và công trình.

gia-tri-cot-loi