0919170940

DỰ ÁN BODYNITS TIEN GIANG FACTORY

 

THÔNG TIN DỰ ÁN 

DỰ ÁN BODYNITS TIEN GIANG FACTORY
MÔ TẢ DỰ ÁN Nhà máy may mặc
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 28,000 m2
ĐỊA CHỈ Hamlet 6, Phu An Ward, Cai Lay District, Tien Giang Province, Vietnam
THỜI GIAN THỰC HIỆN 12/2018 – 6/2019
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thi công phần xây dựng

 

Trả lời