0919170940

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI

Theo Chuẩn và thông lệ Nhật Bản, dễ vận hành, bảo trì và nâng cấp

Các tiêu chuẩn áp dụng: JIS- Japanese Industrial Standards, ACI- American Concrete Institute, TCVN…

THI CÔNG SẠCH ĐẸP

Nguyên Tác  5S Nhật Bản trong thi công, duy trì công trường ở trạng thái gọn gang, sạch dẹp
Set in order
Shine
Standardise
Safe
Sustain

CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN

Áp dụng theo chuẩn mực Nhật Bản, với slogan Mọi Việc Phải Có Kế Hoạch

Thiết lập “ITP – Inspection and Test Plan” –Kế hoạch Nghiệm Thu, Kiểm Định trước khi thi công

Thí Nghiệm Vật Liệu, thiết kế cấp phối bê tông và kiểm định trước dùng

Làm mẩu và đệ trình mẩu trước khi áp dụng chính thức.

“Weekly Patrol” Đại diện Ban Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Chất Lượng, Kỹ Thuật sẽ thanh tra nội bộ hàng tuần về chất lượng công việc của công trường và báo cáo đầy đủ cho khách hàng

AN TOÀN TRÊN HẾT

“ Safety First is Always Safety” là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Lê Gia Phúc hướng đến, chúng tôi không chỉ quan tâm đến khách hàng mà luôn trân quý từng người công nhân lao động, đảm bảo họ luôn trong môi trường làm việc an toàn. Chúng tôi quan tâm đến họ hơn cả họ quan tâm chính mình. Tiêu chuẩn  áp dụng của  chúng tôi vượt xa yêu cầu của các quy định hiện hành.