0919170940

MABUCHI MOTOR

 

CHI TIẾT DỰ ÁN:

DỰ ÁN MABUCHI MOTOR
MÔ TẢ DỰ ÁN Nhà máy sản xuất
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 20.356m2
ĐỊA CHỈ AMATA, ĐỒNG NAI
NHÀ ĐẦU TƯ/ THẦU CHÍNH MABUCHI/HAZAMA
THỜI GIAN THỰC HIỆN 2018-2019
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Cọc, móng, betong, hạ tầng và công tác hoàn thiện.

Trả lời