0919170940

MÔ HÌNH THÔNG TIN XÂY DỰNG – BIM

MÔ HÌNH THÔNG TIN XÂY DỰNG – BIM

Một cách tiếp cận sáng tạo mới để xây dựng thiết kế, xây dựng và quản lý

BIM, về bản chất, là giao điểm của hai ý tưởng quan trọng

1) Giữ thông tin thiết kế quan trọng ở dạng kỹ thuật số giúp dễ dàng cập nhật và chia sẻ và chuyển giá trị cho các công ty tạo và sử dụng nó

2) Tạo các mối quan hệ thời gian thực, nhất quán giữa dữ liệu thiết kế kỹ thuật số – với công nghệ tạo mô hình tham số sáng tạo – có thể tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc và tăng năng suất và chất lượng dự án

BIM hỗ trợ tính sẵn có liên tục và ngay lập tức của phạm vi thiết kế dự án, lịch biểu và thông tin chi phí có chất lượng cao, đáng tin cậy, tích hợp và được điều phối đầy đủ

Lợi thế tương tự là

o Tăng tốc độ giao hàng (tiết kiệm thời gian)

o Phối hợp tốt hơn (ít lỗi hơn)

o Giảm chi phí (tiền tiết kiệm)

o Năng suất cao hơn

o Công việc chất lượng cao

o Cơ hội kinh doanh và doanh thu mới

Trả lời