0919170940

QUY TRÌNH THỦ TỤC HOÀN CÔNG

Sau khi công trình xây dựng xong để nhà máy được đưa vào sử dụng cần những thủ tục sau:

STT
Nội dung
Thời gian thực hiện
1 Nghiệm thu đấu nối (Giao thông, điên nước, nước thải,…) 15~30 ngày
2 Nghiệm thu PCCC 15~60 ngày
3 Nghiệm thu đưa vào sử dụng  15~60 ngày

Sau khi hoàn thành các thủ tục, ban quản lý các khu công nghiệp sẽ cấp giấy chứng nhận nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Xem link quy trình thủ tục xin phép xây dựng:

Trả lời